.
.
.

Vòng tay đá thạch anh ưu linh tím

Vòng tay đá thạch anh ưu linh tím là một trong những biến thể đẹp nhất của dòng đá thạch anh. Màu tím đại diện cho sự thủy chung, quyền lực và sự uy tín.