Xem từ xa bằng điện thoại

Xem từ xa bằng điện thoại

Ngoài khả năng xem từ xa bằng điện thoại, khi thẻ nhớ bị đầy video cũ nhất tự động bị xóa đi, video mới nhất ghi đè lên đó nên không lo lắng camera dừng hoạt động vì hết dung lượng thẻ nhớ.

Xem từ xa bằng điện thoại

One thought on “Xem từ xa bằng điện thoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *