Hiển thị một kết quả duy nhất

1,060,000.00
840,000.00
1,640,000.00
1,640,000.00
1,560,000.00
840,000.00
1,060,000.00
1,720,000.00
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,040,000.00
1,640,000.00
2,860,000.00